بیدار شو..

 

بنام خداوند جان و خرد

و چه بد است اعمال زشت انسان...

و بدتر است خاطرات تلخ بجا مانده از او...

و همچنان زمانیکه در اخرکار عذاب وجدان..که دیگر اثری نخواهد داشت...

جهت اطلاع بعضی انسانهای غافل از اعمال و کردار...

/ 2 نظر / 14 بازدید
ذکرا

آگاه باشید ، همانا این دنیایی که آرزوی آن را می کنید و بدان روی می آورید و شمارا گاهی به خشم می آورد و زمانی خشنود می سازد ، خانه ماندگار شما نیست و منزلی نیست که برای آن آفریده و به آن دعوت شدید، آگاه باشید نه دنیا برای شما جاودانه و نه شما در آن جاودانه خواهید ماند. دنیا اگرچه از جهتی شما را می فریبد ولی از جهت دیگر شما را از بدیهایش می ترساند. پس برای هشدارهایش از آنچه مغرورتان می کند چشم بپوشیدو به خاطر ترساندنش از طمع ورزی در ان باز ایستید.... *امام علی ع-نهج البلاغه-خطبه173*

علیرضا

امروز برایت اینگونه دعاکردم! خدایا ! بجز خودت به دیگری واگذارش نکن! تویی پروردگار او! پس قرارده بی نیازی درنفسش ! یقین دردلش ! اخلاص درکردارش! روشنی دردیده اش! بصیرت درقلبش ! و روزى پر برکت در زندگیش آمین